WARUNKI PRZYJĘCIA

Warunki przyjęcia:

  1. przedłożenie świadectwa maturalnego lub ukończenia szkoły średniej
  2. ksero legitymacji (dotyczy studentów) wykonane w sekretariacie Studium
  3. ksero dyplomu (absolwenci wyższych uczelni) wykonane w sekretariacie Studium
  4. 3 zdjęcia
  5. podanie o przyjęcie do szkoły
  6. wpłacenie wpisowego 100zł (studenci i absolwenci szkół wyższych zwolnieni z wpisowego)
  7. rozmowa kwalifikacyjna
  8. prawo jazdy kat. B (dotyczy kierunku technik transportu drogowego)

Do pobrania: Podanie o przyjęcie do szkoły
                                      

-->
18 queries. 0,162 seconds.
Przejdź na nową stronę!