asystent osoby niepełnosprawnej – opis

Asystent osoby niepełnosprawnej

Kwalifikacja:  Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej
Nauka trwa 1 rok

Absolwent tego kierunku przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z rożnych form kompleksowej rehabilitacji;

2) świadczenia opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego;

3) wspierania osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej;

4) motywowania osoby niepełnosprawnej do aktywności społecznej i zawodowej.

Przedmioty nauczania:

  • Podstawy przedsiębiorczości
  • Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii
  • Elementy anatomii i patologii człowieka
  • Język migowy
  • Opieka i pielęgnacja człowieka
  • Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej
  • Język obcy w pomocy społecznej
  • Umiejętności opiekuńcze
  • Terapia zajęciowa i aktywizacja

-->
18 queries. 0,124 seconds.
Przejdź na nową stronę!