REKRUTACJA

Szkoła policealna:

  • aby rozpocząć naukę w Studium Celnym wystarczy posiadać świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • Studium posiada uprawnienia szkoły publicznej
  • kształcimy według podstawy programowej zatwierdzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowe
  • nasi słuchacze przystępują do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
  • kształcimy w systemie zaocznym wspomaganym e-learningiem
  • nasza szkoła posiada dogodne usytuowanie
  • organizujemy kurs przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego na AGENTA CELNEGO (dla słuchaczy Studium Celnego oferujemy wyjątkowo korzystne warunki)
  • wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS,MOPS oraz innych instytucji
  • wydajemy legitymacje szkolne uprawniające do zniżek na przejazdy i bilety wstępu
  • u nas nie ma egzaminów wstępnych – liczy się kolejność zgłoszeń – NIE ZWLEKAJ!

Zapewniamy:

Europejskie standardy
Suplement w języku angielskim
Nowoczesne metody nauczania
E-learning – wiedza dostępna w każdym miejscu
Kurs „AGENT CELNY” wysoka zniżka – słuchacze i absolwenci
Kontakt z pracodawcami
Wykładowców praktyków
Uczymy jak się uczyć (warsztaty technik uczenia się)
Nauczymy każdego

Okres nauki:

Nauka w Studium Celnym trwa w zależności od kierunku  od 1 do 2,5 lat. Zajęcia organizowane są w systemie zaocznym, zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, co dwa tygodnie. Na większości kierunków nauka wspomagana jest e-learningiem.

Pod koniec nauki słuchacze mają możliwość potwierdzenia kwalifikacji uzyskanych w ramach danego kierunku kształcenia, przystępując do zewnętrznego egzaminu zawodowego.

Opłaty:

Wpisowe – 100zł (studenci i absolwenci wyższych uczelni są zwolnieni z wpisowego)
Nauka na wszystkich szkolnych kierunkach jest bezpłatna.

Numer konta: 22 1020 1260 0000 0102 0012 7894 (PKO BP)

 

Dodatkowe informacje:

Sekretariat Studium
ul. Warszawska 14 p. 6,
21 – 500 Biała Podlaska
tel. (083) 343 14 60

-->
18 queries. 0,127 seconds.
Przejdź na nową stronę!