technik administracji – opis

Technik administracji spec. bezpieczeństwo wewnętrzne

Kwalifikacja: Obsługa klienta w jednostkach administracji
Nauka trwa 2 lata

Absolwent tego kierunku przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej;

2) sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych;

3) prowadzenia postępowania administracyjnego.

Przedmioty nauczania:

 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Język obcy w administracji
 • Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
 • Podstawy statystyki
 • Podstawy prawa cywilnego
 • Podstawy prawa pracy
 • Podstawy prawa administracyjnego
 • Podstawy finansów publicznych
 • Wykonywanie pracy biurowej
 • Postępowanie w administracji
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
 • Procedury doboru w służbach mundurowych

-->
18 queries. 0,139 seconds.
Przejdź na nową stronę!