KADRA

Przewodniczącym Rady Programowej Studium Celnego jest prof. dr hab. Jacek Brdulak ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Wykładowcami są doświadczeni nauczyciele, praktycy oraz osoby pełniące odpowiedzialne funkcje w administracji i gospodarce.

-->
18 queries. 0,135 seconds.
Przejdź na nową stronę!