EGZAMIN ZAWODOWY

TERMINY EGZAMINÓW W SESJI JESIENNEJ 2016 R.

 

Technik administracji

20.06.2017 r.  godz. 10.00 – część pisemna     Lista zdających egzamin

26.06.2017 r. godz. 9.00 – część praktyczna  Lista zdających egzamin

 

Technik rachunkowości

20.06.2017 r. godz.14.00 – część pisemna   Lista zdających egzamin

22.06.2017 r. godz. 9.00 – część praktyczna   Lista zdających egzamin

 

 


 


Drodzy słuchacze II roku Technika administracji oraz I roku Technika rachunkowości 

Egzamin zawodowy jest formą potwierdzenia kwalifikacji w danym zawodzie. Jest to państwowy egzamin przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.

Aby przystąpić do egzaminu należy wcześniej złożyć w sekretariacie szkoły deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego. Aby móc przystąpić do egzaminu należy mieć zaliczone wszystkie semestry oraz uregulowaną sytuację z praktykami zawodowymi.

Standardy wymagań egzaminacyjnych

Technik administracji

Technik rachunkowości

Informator na temat egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe:

Informatory o wymaganiach egzaminacyjnych w poszczególnych zawodach omawiają zagadnienia związane:

ze strukturą egzaminu i formą sprawdzania wiadomości i umiejętności z zakresu zawodu,

z wymaganiami egzaminacyjnymi w poszczególnych zawodach, wraz z przykładami zadań egzaminacyjnych,

z organizacją i przebiegiem egzaminu.

Technik administracji

Technik rachunkowości

Dokumenty do pobrania dla osób zdających nowy egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:

Deklaracja przystąpienia do egzaminu

Wniosek o wydanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Wniosek o wydanie suplementu do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

-->
18 queries. 0,133 seconds.
Przejdź na nową stronę!