technik pożarnictwa opis

TECHNIK POŻARNICTWA

Kierunek technik pożarnictwa skierowany jest przede wszystkim do wszystkich członków OSP oraz osób zainteresowanych praca jako specjalista ds. bezpieczeństwa ppoż.

W ciągu 2 lat nauki przygotujemy Cię do:

  • realizacji zadań związanych z organizowaniem i prowadzeniem akcji ratowniczo- technicznych i gaszenia pożarów
  • sprawowania czynności w zakresie rozpoznawania zagrożeń na terenie zakładu pracy, wsi i ośrodków miejsko – gminnych
  • pełnienia  funkcji organizacyjnych, kontrolnych i dowodzenia w jednostkach ratowniczo-gaśniczych.
  • posługiwania się dokumentacją zagrożonych obiektów, przepisami i instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa ppoż.

Opiekunem kierunku jest st.  bryg. w st. spocz. inż. Stanisław Fijałkowski – inżynier pożarnictwa, były zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych z listy krajowej Komendy Głównej PSP a także biegły sądowy w sprawach pożarnictwa. Zatem jest to osoba, która zagadnienia z zakresu pożarnictwa zna zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej.


Trwają prace nad uruchomieniem kierunku technik pożarnictwa. Obecnie jest uruchomiony kierunek BHP specjalność bezpieczeństwo pożarowe, na którym realizowane są w zakresie rozszerzonym zagadnienia dotyczące pożarnictwa.

-->
18 queries. 0,137 seconds.
Przejdź na nową stronę!